Lionsclub Krimpen aan den IJssel e.o. Domaine des Dames vergadert op de

2e donderdag 18:30 uur
De Witte Brug
Kerkweg 138
2941 BP Lekkerkerk
0180 663344

4e donderdag 18:30 uur

Klik hier voor een impressie van onze clubavonden

 

 

 

 

 

 

Lionsclub Krimpen aan den IJssel e.o. Domaine des Dames

Lions

Lions zijn leden van de serviceorganisatie Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lionsclubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.

Het ontstaan van Lionsclubs

Eind 1900 ontstonden in de Verenigde Staten serviceclubs. Dit waren initiatieven van mannen die zich wilden inzetten voor goed burgerschap. Vaak waren dat 'businessman's circle's'. De Amerikaan Melvin Jones (foto) kwam als lid van zo'n 'circle' tot het inzicht dat een grote groep invloedrijke zakenmannen een machtig potentieel zou kunnen vormen in het belang van een betere samenleving. Hierop bundelde hij in 1917 te Dallas (Texas) een groot aantal 'circle's' tot de Association of Lions Clubs.

Nadat ook in Canada Lionsclubs waren opgericht, werd de oorspronkelijke naam gewijzigd in The International Association of Lions Clubs, nu kortweg Lions International.

Na de eerste wereldoorlog ontstonden ook Lionsclubs buiten het Amerikaanse continent. Wereldwijd zijn er nu meer dan 45.000 clubs in 192 landen. Met ruim 1,3 miljoen leden zijn de Lions de grootste serviceorganisatie ter wereld. Vanaf de tachtiger jaren worden vrouwen ook lid van Lionsclubs. Lionsclubs in Nederland

De eerste Nederlandse Lionsclub werd in 1951 in Amsterdam opgericht; Den Haag en Rotterdam volgden. Tegenwoordig tellen we in Nederland circa 400 Lionsclubs met 11.500 leden. Elk jaar komen er nieuwe Lionsclubs bij.

Lionsclub Krimpen aan den IJssel e.o. Domaine des Dames is opgericht in juli 2009.

'We serve'

Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten is 'we serve'. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.  Nederlandse Lions richten zich meer op het creëren van mogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten, financiële ondersteuning van goede doelen. 
Steeds meer plaatselijke organisaties doen tegenwoordig een beroep op de Lionsclub in hun omgeving voor immateriële en materiële hulp.

Naast persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven.


Onze club is in 2009 opgericht door dames, die zich konden vinden in de doelstellingen van de Wereld Lionsorganisatie.De club heeft meer dan 25 leden die met veel enthousiasme en plezier de intenties uitdragen van de Lionsorganisatie. Wij zij vrij in het maken van een eigen keuze in onze doelstellingen en de daarmee verbonden activiteiten. Wij maken gezamenlijk afwegingen in de door ons verkregen maatschappelijke issues, waarmee wij ons inzetten om de samenleving te verbeteren. Hiermee rekening houdend met onze leden, hun eigen activiteiten en hun vaardigheden.

Wat wij doen

Lionsclub Krimpen aan den IJssel e.o. Domaine des Dames mogen hun eigen keuze maken in de doelstellingen en de daarmee verbonden activiteiten. Onze inzet is heel breed en zowel op lokaal als op internationaal gebied dragen wij ons steentje bij.Op lokaal gebied hebben wij bomen geplant in het Loetbos en onlangs geholpen met het aanleggen van wandelpaden en een takkenleid om de dieren een schuilplaats te geven. Ook zijn er tuinwerkzaamheden voor NLdoet bij het Bisdom Haastrecht en het Verzorgingshuis Westerweeren in Bergambacht gedaan. Jaarlijks organiseren wij een gezellig groot event, zoals een High Tea of een Preuvenement om geld in te zamelen voor onze goede doelen. Naast onze lokale inzet steunen wij ook op Internationaal gebied de Lions. Momenteel door oud en vreemd geld in te zamelen voor Fight for Sight, een organisatie die sinds 48 jaar actief is om het aantal visuele gehandicapten te verminderen. Fight for Sight hebben hun krachten gebundeld met de Stichting Lions Werkgroep Blinden en Wilde Ganzen. Alle inkomsten uit acties en van donaties worden door Wilde Ganzen beloond met een premie van 50%.

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met onze voorzitter: Elsbeth Bresser.

Mail: secretarislionsddd@hotmail.com

Elke 2e en 4e donderdag van de maand vanaf 18:30 uur heeft de Lionsclub Krimpen aan den IJssel e.o. Domaine des Dames een vergadering/ bijeenkomst 
De Witte Brug
Kerkweg 138
2941 BP Lekkerkerk
0180 663344