01/09/2022

 

St. Armoede fonds zet zich in voor de bestrijding van armoede in Nederland. Het hoofddoel dit jaar van onze club is om hier aan ondersteuning te bieden. In Nederland hebben 1 miljoen mensen moeite om rond te komen. Dit leidt o.a. tot veel stress, foute keuzes moeten maken wat betreft voeding en zelf niet meer kunnen voorzien in de basisbehoeften. St. Armoede fonds is daarom ook begonnen met het uitzetten van MUP's. Menstruatie-uitgifte punten. De vraag naar deze punten is de laatste tijd erg gegroeid, wat inhoudt dat er duidelijk behoefte aan is. Uit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld scholieren/studenten thuis bleven omdat maandverbandproducten er thuis niet zijn, gewoon omdat er geen geld voor is. Voorbeelden van uitgiftepunten zijn buurthuizen, scholen, bibliotheken en geef-en neemkastjes in de voortuin van mensen. Onze Lionsclub wil bijdrage aan de oplossing van deze nood, maar laten onze gift-besteding liggen bij de keuze van de St. Armoede.