26/01/2023

Walhalla lab, presentatie van Jeroen Hollestelle

Vanuit het Walhalla lab mochten wij spreker Jeroen Hollestelle, uitvoerend bestuurslid, ontvangen op onze sprekersavond

Om te beginnen:

Eerst iets over de MDT-organisatie, mocht je er nog niets over hebben gehoord. Dit is een organisatie dat vanuit het ministerie VWS is opgezet om het maatschappelijk professionaliseren en de ontwikkeling van lokale vrijwilligersnetwerken voor jongeren naar een hoger niveau te brengen. De kennis die in het netwerk ontwikkeld wordt, is bruikbaar voor alle MDT-organisaties.

Walhalla lab biedt dit MDT-traject. In dit traject is de mogelijkheid er om in een juiste omgeving je talenten te ontwikkelen. Om zo je de kans te geven om het beste van jezelf naar boven te halen, in contact te komen met andere mensen en door je maatschappelijke vrijwillige inzet de maatschappij sterker te maken.

Met maatschappelijke inzet wordt bedoeld iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling creëer je vaardigheden en vergroot je je zelfvertrouwen. Door andere mensen te ontmoeten krijg je de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen.

Je kunt bij Walhalla lab terecht als je in de leeftijd bent tussen 14 en 27 jaar. Gedurende een periode van 6 maanden en gemiddeld 13 uur per maand kun je daar aan je eigen ontwikkeling werken.

De talenten die je hier kunt ontwikkelen zijn:

Techniek, design, architectuur, kunst, media en niet als laatste recycleducation

Locaties: In elk van de gemeenten Zutphen, Arnhem en Capelle aan den IJssel zit 1 Walhalla lab.

 

Het klinkt ons als een school in de oren. Maar dat moeten we juist vooral niét denken, zo gaf Jeroen aan. Ook al is het voor de doelgroep in de leeftijd tussen 14 en 27 jaar... het is juist géén school. Maar een vrijheid om je creativiteit verder te ontwikkelen zonder druk van het naar school moéten maar wél met begeleiders bestaande uit vrijwilligers van ervaringsdeskundigen of pensionado’s die zich hier voor inzetten.

Ook is er de mogelijkheid om te praten over de zaken die je blokkeren of hoofdbrekens geven. Een luisterend oor of een gesprek kan gewoon! Het moét niet! Ongeacht hoe je in elkaar zit, er hangt geen label aan je en Walhalla lab staat er dus blanco in.

“Geen stress, je bent je probleem niet. Je bent hier misschien wel de oplossing!” zo geeft hun website aan. Wil je meer weten kijk dan op https://www.walhallab.nl/.

De bedoeling is dat er de komende jaren nog meet Walhalla labs bij gaan komen. Het lijkt ons een goed streven! Met dank aan Jeroen om ons hierover meer te vertellen én om dit verhaal door te geven!